Impressum knjiga

Šest milimetara

Nakladnik:
Beletra, Zagreb, 2017.

Za nakladnika:
Sandra Pocrnić Mlakar

Urednica: Sandra Pocrnić Mlakar

Lektura i korektura: Renata Cisar

Layout i oblikovanje ovitka: Studio 2M

Grafičko oblikovanje: Kata Ivanković Marić

Tisak: Og grafika, Ogulin

Naslovnica: Dinko Josip Domaćinović, Vila, akvarel

© Josipa Pavičić Berardini i Beletra, Zagreb

Sva prava pridržana. Nijedan dio ove knjige ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti nakladnika i vlasnika autorskih prava.

ISBN 978-953-59185-3-0